Karoline Feige

Name
Karoline /Feige/
Given names
Karolina
Surname
Feige
Married name
/Wałkanis/
Marriage
Birth of a son
Address: w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem dwudziestym drugim
Note: Nr 218

Nr 218

Działo się w Warszawie w parafii Świętej Trójcy dziesiątego / dwudziestego drugiego/ kwietnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o trzeciej po południu.
Stawił się Jan Wałkanis, lakiernik, lat dwadzieścia dziewięć, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem dwudziestym drugim, w obecności Andrzeja Kamińskiego, grzebieniarza, lat trzydzieści sześć, zamieszkałego przy ulicy Fabrycznej pod numerem czwartym, oraz Juliana Szymanowskiego, grzebieniarza, lat dwadzieścia cztery, zamieszkałego przy ulicy Szczygłej (?) pod numerem piątym w Warszawie; okazał mi niemowlę płci męskiej, oświadczając, iż urodziło się ono w Warszawie w jego domu zamieszkania dwudziestego ósmego marca / dziewiątego kwietnia/ tego roku o pierwszej po północy od ślubnej żony jego Karoliny z domu Fajgenbant, lat dwadzieścia sześć.
Niemowlęciu temu podczas Chrztu Świętego dokonanego w dniu dzisiejszym przez księdza Konstantego Pietrzykowskiego, tutejszego wikarego, dano imiona Leon Stanisław, a chrzestnymi jego byli Andrzej Kamiński oraz Marianna Zywczyk.
Akt ten oświadczającemu ojcu oraz świadkom został przeczytany, przeze mnie podpisany ze względu na niepiśmienność ojca i świadków.
Ks. K. Pietrzykowski, wikary

Birth of a daughter
Birth of a son
Death of a husband
between 7 and 189309:00
Address: Czerniakowska pod numerem trzy tysiące drugim
Note: Działo się w Warszawie w parafii Świętej Trójcy siódmego /dziewiętnastego/ lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o dwunastej w południe.

Działo się w Warszawie w parafii Świętej Trójcy siódmego /dziewiętnastego/ lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o dwunastej w południe.
Stawili się Antoni Ludwik Karaśkiewicz, masarz, przy ulicy Tamka pod numerem trzydziestym trzecim, oraz Krystian Jen..n (?), malarz, przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem czterdziestym dziewiątym, w Warszawie zamieszkali, obydwoje pełnoletni, i oświadczyli, że wczoraj o godzinie dziesiątej rano w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem trzy tysiące drugim zmarł Jan Wołkanis, pracownik dniówkowy, żonaty, lat trzydzieści siedem, urodzony w Warszawie w parafii Świętego Krzyża, syn zmarłych już Marcina oraz Marianny z domu Klimberg, małżonków Wołkanis, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Karolinę z domu Bogumił. Po upewnieniu się o śmierci Jana Wołkanisa akt ten oświadczającym został przeczytany, przez nich i mnie podpisany.
Antoni Ludwik Karaśkiewicz, Krystian Jen…n,
ks. A… Zakrzewski

Marriage of a son
Note: 464

464
Działo się (Dano) na Woli dnia trzydziestego pierwszego października (trzynastego listopada) tysiąc dziewięćset dziesiątego roku o godzinie szóstej po południu.
W charakterze świadków stawili się Marcin Ślusarczyk, kamieniarz i Karol Wiśniewski, palacz. W ich obecności zawarty został związek małżeński pomiędzy Aleksandrem Wałkonisem, kawalerem lat dwudziestu od urodzenia, należącym do Parafii Świętej Trójcy w Warszawie – malarzem – synem nieboszczyka Jana i Karoliny z domu Fajga (Jana i Karoliny z Fajgów) - małżonków Wałkanis a Apolonią Ślusarczyk (Apolonija Ślusarczyk) panna lat dwudziestu dwóch od urodzenia i żyjącej przy rodzicach, córką Marcina i Marianny z Jaworskich, małżonków Ślusarczyk.
Ślub ów poprzedziły zapowiedzi, ogłaszane przez trzy niedziele w Kościele na Woli: dwudziestego i trzydziestego października oraz szóstego listopada roku tego w nowym stylu.
Nowożeńcy ogłosili, że umowy przedślubnej (intercyzy) nie zawarli. Pozwolenie mężowi na zawarcie związku małżeńskiego zostało ogłoszone słownie poprzez Annę Wiśniewską, opiekunkę tejże (Apolonii).
Obrządek religijny ślubu odprawiony został przez naszego Księdza Wacława Studzińskiego oraz miejscowego wikariusza.
Akt ten nowożeńcy oraz świadkowie wysłuchali, po przeczytaniu zastał on przez Nas podpisany.

Podpis:

Ksiądz W Studziński.

Death of a son
Birth of a son
Address: w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem trzy tysiące drugim
Note: Nr 435

Nr 435

Działo się w Warszawie w parafii Świętej Trójcy dwunastego / dwudziestego czwartego/ czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o siódmej po południu.
Stawił się Jan Wałkanis, pracownik dniówkowy, lat trzydzieści cztery, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem trzy tysiące drugim, w obecności Józefa Saniewskiego, pracownika dniówkowego, przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem czterdziestym dziewiątym, oraz Antoniego Gołębiewskiego, ślusarza, przy ulicy Browarnej pod numerem ósmym w Warszawie zamieszkałych, obydwojga pełnoletnich; okazał mi niemowlę płci męskiej, oświadczając, iż urodziło się ono w Warszawie w jego domu zamieszkania ósmego/ dwudziestego/ marca tego roku o trzeciej po północy od ślubnej żony jego Karoliny z domu Fajge, lat trzydzieści trzy.
Niemowlęciu temu podczas Chrztu Świętego dokonanego w dniu dzisiejszym dano imię Aleksander, a chrzestnymi jego byli Józef Saniewski oraz Michalina Majewska.
Akt ten sporządzono z opóźnieniem z woli ojca, oświadczającemu oraz świadkom – wszystkim niepiśmiennym – został przeczytany. Przeze mnie podpisany.
Ks. S. Gustawski

Restriction
Show to visitors
Family with Jan Wałukanis
husband
18551893
Birth: 1855 36 26
Death: between 7 and 1893Warszawa
herself
Marriage Marriage1874
9 years
son
7 years
son
1890
Birth: March 8, 1890 35 Warszawa
… … + Karoline Feige
herself
daughter
Note

Występują różne pisownie nazwiska:

  • Fajgenbant
  • Fajga
  • Fajge
  • z Fajgów
Note

Występują różne pisownie nazwiska:

  • Fajgenbant
  • Fajga
  • Fajge
  • z Fajgów
Marriage